Uro i kroppen hos børn - Forstå og støt dit overstimulerede barn

Har du bemærket, at dit barn ofte vipper med benene, fidgeter, eller synes at have permanent krudt i rumpen? Der kan være mange årsager til, at børn udviser kropslig uro, men en af de primære faktorer kan være overstimulering. Forståelse af dette fænomen er afgørende for, at du som forældre kan yde den nødvendige støtte.

Når jeres stue forvandles til et akrobatshow eller middagsbordet bliver til en trommekoncert, er det måske ikke bare energi, der skal brændes af. Uro i kroppen kan være tegn på, at dit barns sanser bombarderes med flere indtryk, end de kan håndtere. Få mere information her.

Hvad er overstimulering?

Overstimulering sker, når et barn modtager flere sanseindtryk end det kan håndtere. Det moderne liv kan være propfyldt med indtryk fra skærme, bymiljøer og selv i klasselokalet.

Når hjernen modtager flere indtryk, end den kan filtrere og bearbejde, kan det resultere i, at barnet viser tegn på uro. Denne form for stimuli-overload kan gøre det vanskeligt for børn at sidde stille, koncentrere sig og deltage i aktiviteter, der kræver fokus.

Sanseintegrationens rolle

Sanseintegration er hjernens evne til at behandle indtryk fra vores sanser, som giver os mulighed for at reagere og agere i vores omgivelser. Når et barn har vanskeligheder med sanseintegration, vil kroppen og hjernen ofte reagere med uro som et tegn på, at det kæmper med at håndtere indtrykkene den modtager.

Det kan påvirke:

  • Motorisk planlægning
  • Følelsesmæssige reaktioner
  • Adfærd
  • Indlæring

Hvis sanseintegrationen ikke fungerer optimalt, kan selv almindelige hverdagssituationer føles overvældende og skabe angst eller uro hos et barn.

Tegn på overstimulering

Som forælder, er det nyttigt at være opmærksom på tegn på overstimulering. Disse kan inkludere:

  • Manglende evne til at sidde stille
  • Distraherbarhed
  • Hyperaktivitet
  • Frustration og pludselige følelsesudbrud
  • Problemer med at sove eller slappe af

Hvis du lægger mærke til disse tegn hos dit barn, kan det være tid til at overveje, hvordan du kan tilpasse deres miljø og daglige rutiner for at undgå overstimulering.

Strategier til at håndtere uro og overstimulering

Skab et beroligende miljø: Sørg for at dit hjem ikke er fyldt med overdreven stimulering såsom høj musik eller tv'et der konstant er tændt. Brug beroligende farver og strukturerede aktiviteter for at skabe et trygt miljø.

Sæt klare grænser: Struktur og rutiner kan hjælpe et barn med at navigere i en verden, der kan virke kaotisk. Opstil realistiske forventninger og tydelige regler, som dit barn kan forstå og følge.

Planlæg 'nedkølings' perioder: Perioder med rolige aktiviteter eller hviletid kan være uvurderlige, især efter skoledagen eller andre situationer, hvor dit barn kan have været udsat for mange sanseindtryk.

Praktisere mindfulness og afspændingsteknikker: Simple åndedrætsøvelser eller afspændingsmetoder kan være effektive værktøjer for dit barn for at vende tilbage til en tilstand af ro.

Involver professionelle: Hvis dit barns niveau af uro er højt, og du er bekymret for deres evne til at håndtere overstimulering, kan det være en god idé at søge hjælp fra professionelle. Ergoterapeuter og psykologer kan yde specifik vejledning og støtte.